In de verzorging zijn er diverse mogelijkheden waarbij Zorg Plaza u kan helpen of ondersteunen. U kunt bijvoorbeeld hulp nodig hebben bij het wassen en aankleden, hulp bij de maaltijden, hulp bij de toiletgang. 

U krijgt van onze medewerkers ook advies over aanpassingen in uw huis of over de aanschaf van hulpmiddelen. En ze kunnen u stimuleren om de persoonlijke verzorging zelf (weer) op te pakken of u begeleiden bij het opstarten.