Zorg Plaza houdt zich aan de wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Klik hier om het Privacyreglement te openen.