Klachtenprocedure

Uw vragen, wensen en mogelijkheden staan centraal bij Zorg Plaza. Wij horen graag dat u tevreden bent, maar ook als dat niet zo is. Als cliënt zijnde kan het voorkomen dat u niet tevreden bent met de geleverde zorg en/of ondersteuning. Naast ontevredenheid kan een situatie voordoen wat u ongewenst of waar u niet tevreden over bent. In dit soort gevallen kunt u ten alle tijden hier een melding van maken om de situatie te bespreken.

  Is het bespreken van uw klacht of onvrede met de zorgverlener niet naar uw tevredenheid verlopen?

  Indien uw klacht of onvrede niet naar uw tevredenheid verloopt, kunt u bemiddeling van de onafhankelijk klachtenfunctionaris inschakelen. De onafhankelijke klachtenfunctionaris is onderdeel van de klachtenregeling Klachtenportaal Zorg waar Zorg Plaza bij is aangesloten. Indien een klacht die is ingediend onder de Wet Langdurige Zorg of Zorgverzekeringswet, na Behandeling conform deze regeling, niet naar tevredenheid van de Klager is opgelost en de Klager daar niet mee eens is, is sprake van een geschil. De klager kan een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie KPZ en zich rechtsreeks wenden tot de Geschillencommissie.

  Klachtenportaal Zorg B.V.
  Westerstraat 117
  1601 AD Enkhuizen
  0228-322205
  info@klachtenportaalzorg.nl
  www.klachtenportaalzorg.nl

  Geschillencommisie KPZ
  Westerstraat 117
  1601 AD Enkhuizen
  secretaris@geschillencommissiekpz.nl
  www.geschillencommissiekpz.nl