Kwaliteitsmanagementsysteem

Zorg Plaza heeft haar kwaliteitsmanagementsysteem (hierna KMS) ingericht volgens het Q4 kwaliteitsmodel van AEQT. Dit model is onder andere gebaseerd op de PDCA-cyclus (Deming Circle) en het IMWR model. Het Q4 kwaliteitsmodel is erop gericht om op inzichtelijke wijze (4 categorieën) cyclisch te werken aan het leveren en verder ontwikkelen van de kwaliteit van haar diensten en personeel. Hierbij worden medewerkers actief betrokken bij het beleid van de organisatie om het draagvlak en eigenaarschap te versterken.

Het KMS wordt gemonitord, geëvalueerd, geanalyseerd en eventueel bijgesteld. Indien nodig, wordt beleid tussentijds aangepast of nieuwe doelstellingen opgesteld. Jaarlijks wordt een interne audit uitgevoerd door een externe kwaliteitsadviseur. De stand van zaken wordt vastgelegd in een Organisatiewaardering.

SMART

Bij het opstellen van doelstellingen wordt rekening gehouden met de actualiteit, risico’s en sterke en verbeterpunten van de organisatie op zowel de korte als de lange termijn. De belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn met name; gezondheid en welzijn van medewerkers en cliënten, verwachtingen van cliënten en andere belanghebbenden/stakeholders, cliënttevredenheid, marktontwikkelingen, organisatorische- en strategische ontwikkelingen, wet- en regelgeving, dienstkwaliteit en veiligheid.

Lid van Branchevereniging

Zorg Plaza aangesloten bij Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ). Zij zijn dé branchevereniging die thuiszorginstellingen behartigen. Op deze manier houden we onszelf goed up-to-date op het gebied van wet- en regelgeving, financiering, kwaliteit & toezicht, arbeidszaken, deskundigheid en innovatie.