Samen staan we sterk

Een cliëntenraad is een groep cliënten die opkomen voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten in een zorginstelling. Het bestaan en de (medezeggenschap)rechten van een cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Waarom?
Zorg Plaza vindt de medezeggenschap van haar cliënten van enorm belang. Cliënten maken onze dienstverlening van dichtbij mee en kunnen vanuit een anders perspectief toevoegde waarde creëren. Ten slotte streven wij om onze dienstverlening zo goed mogelijk af te stellen op de behoeften van de cliënt. Een cliëntenraad speelt hier een belangrijke rol in. Met de ingebrachte punten van een cliënt kan de ervaring uit de praktijk gebruikt worden om onze organisatie en dienstverlening te verbeteren.

Wie kan er lid worden?
Om lid te worden hoeft u geen vooropleiding te hebben. Echter dient u als lid zijnde betrokkenheid te hebben met de zorgsector. Omdat u de belangen van een grote groep cliënten behartigt, is het belangrijk dat u voldoende tijd hebben om zich in te zetten, het leuk vinden om in een team te werken, communicatief vaardig zijn en graag contacten onderhouden met (mede)cliënten.

Lid worden
Denkt u dat u de geschikte kandidaat bent en wilt u wat betekenen voor de cliënten van Zorg Plaza?
Dan kunt u aanmelden door een mail te sturen naar clientenraad@zorg-plaza.nl